DE DOOD BETAALT DIVIDEND

DE ZIEKTEKOSTEN VERZEKERING.

Het is een zaal van verder leven of dood, wanneer u naar de dokter moet. die geeft u een medicijn of hij stuurt u door naar een specialist, daar bent u immers voor verzekerd? Voor 2006 voor de nieuwe zorgverzekeringswet zijn intrede deed was u op een koopje verzekerd, voor een 30 gulden per maand, zeg maar 15 Euro. Dat zegt mijn vrouw, die in 2000 uit Spanje hier kwam. Voor dat bedrag was je volledig verzekerd en dan was er ook nog de AWBZ voor de bijzondere ziektekosten, wat een percentage van uw belasting was en die op loon of uitkering werd ingehouden. Een pracht systeem, als u in leven kon worden gehouden kwam u gezond en wel terug in de Maatschappij, bij uw gezin. Het enige wat je altijd bij je moest hebben was de ziekenfondskaart. Die gaf recht op de best mogelijke behandeling en de meeste kans op genezing.

Als je boven de ziekenfondsgrens zat, was je particulier verzekerd. Dan gaf je je naam en je nummer op en: particulier. Zo naaiden ze mijn kinnebak in een ziekenhuis in Norrköping nadat ik op een stilstaande auto was geklapt. Ze trokken me een kies in Sevilla en in Millau kreeg ik een borrelglas groot potje desinfecterend middel mee en een margarinedoos vol zwachtels voor mijn zwerende vinger. Niet op de fiets te houden, dus zo snel mogelijk “verbruikt”. In Arnhem werd ik door een auto gegrepen, Rijnstate binnengebracht met de ambulance, verbleef een aantal uren op traumatologie en vervolgens wegens plaatsgebrek op oncologie, 25 uur later mocht ik naar huis, vermomd als lappenpop. En dat alles tegen de simpele melding pariculier en Numéro. De laatste bijdrage die ik betaalde als particulier was 402 gulden, omgerekend €178,.- Daarvoor was men voor 2005 volledig verzekerd.

BEN IK NU GOEDKOPER OF DUURDER UIT?  Ik heb op internet de aanbiedingen van De Friesland, onderdeel van een van de vier grote verzekeraars er bij gezocht. Zelfs als ik me op de duurste manier verzeker: met als basis VRIJE KEUZE, + AV optimaal, + voor de tandarts ook optimaal, dan moet ik maandelijks het volgende ophoesten: € 120.- plus € 42,94 en 32,50 = € 195,20.  Dus 17 euro duurder dan vroeger, maar nu voor een verzekering waar niet alles “in” zit. In het beste geval heb ik via de Basis 100% vergoeding. Maar voor beide “optimalen” ben ik maar voor 750.- Euro verzekerd en bij de tand-optimaal maar voor 80% – en orthodontie maar voor € 750.- Ik zie dus dat ik voor meer geld slechter verzekerd ben. Zeg dat het voor ongeveer 80% is. Ik ben dus in volume omgerekend verzekerd voor alles, op, óf een been, óf een voet of mijn kop na, of om iets vitaals te noemen: ik ben verzekerd voor alles, behalve mijn hart of mijn lever, of mijn longen. en nu zul je zien dat juist voor dat onderdeel waaraan iets mankeert geen reparatie mogelijk is. Als je een auto was, kwam je de weg niet meer op, of je ging naar de schroothoop.

ER schuilen nog een paar ADDERS  onder de PAPERASSEN:  eerst moet de cliënt zijn eigen risico opmaken, De Friesland stuurt brieven tot het op is en gaan dan de terugbetaling  regelen; ze schrijven het af van mijn bank. Dat bedrag moet je bij de verzekering bij de premie optellen, En dan zijn er ook nog verstrekkingen ( Het woord doet alsof alsof het gratis is) die je zelf moet betalen, wat ook nog neerkomt op een bedrag van 5 20.- per maand. Tel het er even bij op: € 195.20 + € 30.- + €20 = € 242,- per maand. (Dat is bijvoorbeeld een derde deel van een halve AOW, wat je krijgt, als je vrouw iets jonger is en nog werkt op weinig meer dan bijstandsniveau.) En dan nog is de treurzang niet  ten einde: maandelijks moet ik veertig euro teveel gekregen zorgtoeslag van vorig jaar  terug betalen Dat moet er eigenlijk ook nog bij geteld worden, waarvan ik dan 15 euro moet verrekenen met de toeslag die ik nu maandelijks krijg en die ik volgend jaar weer helemaal terug zal moeten betalen, schat ik. De regeling is dus verre van simpel.  Het is geen wonder dat veel mensen die het slechter hebben dan de schrijver dezes en zich voor het goedkoopste tarief moeten verzekeren er in verzuipen.

HET IS DUIDELIJK. De Nederlander, u en ik worden geplunderd op een manier waar de VOC en de Nederlandse Handels-Mij, zich niet zouden schamen, als je ziet hoe zij zich in “ons” Indië hebben gedragen. En nu niet tegen de inboorlingen gericht maar tegen de eigen inlanders, de 17 miljoen Nederlanders die hier geboren zijn. MAAR NU, als u zelfs de laagste verzekering niet kunt betalen dan gaat de verzekeraar op hongi-tocht, tracht bij u, hoe dan ook, dat niet op te brengen geld te innen en u geplunderd en platgebrand achter te laten, voor ze u weer aannemen of gewoon wachten tot u dood bent. Zou het geen goed idee zijn om op de gevels van de Friesland en die vier grote andere verzekeraars een grote gevelkrant van de Leeuwarder Firma Rota Panel te laten draaien met de Tekst: DE DOOD BETAALT DIVIDEND. Niet aan u, maar aan de aandeelhouders van de verzekeraars. Want het was een politiek keuze van de partijen die de V van Vrijheid in hun naam hebben staan om dit commerciëel te gaan uitvoeren. Of de verschijning van dit artikel er iets mee te maken heeft, dat geloof ik niet, zo ver gaat onze roep niet, maar het voorstel om tot het uitkeren van winst over te gaan is door de 2e kamer een halt toegeroepen. Maar het principe blijft wel: hoe zieker Nederland, hoe hoger de winst. Er ligt bij de verzekeraars nog minstens 1 miljard op de plank.

P.S.

Er zijn een paar politieke partijen die een Nationale zorgverzekering zonder rompslomp willen invoeren. Kijk hun programma’s eens na, alvorens te hoop te lopen voor die gebouwen of, in het ergste geval de zorgkantoren maar in brand te steken. U kunt dit jaar in maart door één keer te stemmen een eind maken aan aan de plundering van uw portemonnee die ten koste van uw gezondheid gaat, om uw verzekering weer op 100% en uw huishoudbudget weer op orde te krijgen.

21 januari 2017