Archief

Hier willen we oude stukjes plaatsen.

Kun je soms nog wel wat aan hebben

EEN OORZAAK VAN DE ARMOEDE.
De Leeuwarder Courant schrijft met grote letters dat het aantal mensen dat problemen heeft, met hun inkomsten en uitgaven gegroeid is van 1200 personen ( Hoofden van gezinnen? en of alleenstaanden)  naar 1720. Dat is snel gegaan in een jaar de helft erbij. De gemeente heeft er een oplossing voor. Wijnkteaams, in elke wijk zijn mensen die je bij de probblematiek van het niet rondkomen willen helpen. De gemeente heeft particulieren gemachtigd, zodat ze je bij je binnen kunnen dringen. Wat voor sort volk is dat, dat bij je achter de voordeur wil kijken? Dat in je rekeningen, “boekhouding” noemen ze het – godbetere’t – gaat zitten neuzen en waar dan zo’n team over gaat spreken met elkaar. Het is ons bekend dat er geregeld ook ergens anders gegevens uit zo’n bezoek ter sprake komt bij een hap[je en drankje.  Je privacy, je eigen veiligheid, je eigen bestaan, loopt gevaar om aan iedereen bekend te worden. Dat komt natuurlijk omdat die wijkteams amateurs zijn, zoals wij van BLUT amateurs zijn, maar goed geschoold, destijds in de cliëntenraad. bovendien hebben wij een beetje inzicht in de politiek, zonder dat we zelf politiek hoeven te zijn. Wij hebben deze pagina en andere media niet voor niets: we doen het om iedereen behulpzaam te zijn. We durven daarbij fundamentele vragen te stellen.
Zoals:
Waarom is de groei van de probleemgevallen zo snel gestegen. We durven te zeggen dat komt door de nieuwe wetgeving. Het gezinsinkomen, op basis van de nieuwe bijstandsnormen is te laag om van rond te komen. De minimumlonen zijn zelfs te krap. Maar lezen we een aantal pagina’s verder in de krant door zijn die wijkteams voor: ze grijpen niet meteen in, ze wachten tot het werkelijk gaat knijpen. Dat is vaak op het moment dat er uitzettingen aan de hand zijn, en dat is dan al te laat want dan zijn er al kosten gemaakt, die de ongelukkige nog extra moet ophoesten.
Er zit iets fundamenteel FOUT in de lonen, de uitkeringen, de aow, de pensioenen en andere vaste inkomsten. Die inkomsten zijn de laatste jaren niet omhoog gegaan, maar de kosten wel. Belangrijke kostenposten zoals de huur mochten zelfs meer dan de inflatie, (geldontwaarding ) stijgen. Dan kom je per keer al dubbel achterop. Want dat is het probleem, er wordt nooit gesproken of onderhandeld over een “goedmaking” – compensatie  van de werkelijk gestegen kosten. Over het echte verlies van waarde van je inkomen, waar je steeds minder van kunt doen, gaat het nooit. Als er sprake is dat de Woningstichtingen, gas water en elektrisch hun tarieven met de inflatie PLUS 1 of 1 1/2 procent mogen worden verhoogd, dan komt u al aan de inflatie te kort. En de halve of hele procent daar bovenop kan je net over de rand duwen, zodat je in een vrij val raakt. Je kunt het ene gat nog een tijdlang met het andere stoppen, tot er grote rijen gaten ontstaan waar werkelijk niets meer aan aan valt te stoppen en je in handen valt van een wijkteam.
Dat de zaak, het mechaniek, van lonen en prijzen fundamenteel moet veranderen valt blijkbaar niemand op. De goedwillende mensen de gemeenteraad, volgen de draconische maatregelen uit Den Haag op. Geven dat door aan de ambtenaren die het laten uitvoeren door amateurs. Als men de inflatie wel als norm neemt, dan moeten de cliënten, gepensioneerden, loontrekkers en uitkeringen met de dubbele inflatie worden verhoogd, omdat deze groepen, dus bijna iedereen, van twee kianten gersneden worden. Van de inflatie in de eigen inkomsten en door de hoger kosten die het bedri9jfsleven, verhuurders en de vroegere nuts – leveranciers aan de andere kant uit UW PORTEMONNEE graaien. met las gevolg de snelle groei van de mensen met problemen.  Gevolg bij de uitvoering van voorkomende gevallen van Cliënten, dat er alleen nog ambtenaren op oproepbasis zijn. (Onlangs hadden wij het dossier van cliënt ter inzage waar om de anderhalf jaar een andere case manager aan werkte. Waar in stond dat het een en ander met betrokkene was doorgesproken. Terwijl Cliënt er niets van wist. Blijkbaar een voorgedrukte clausule die er altijd staat. Ook troffen we een handtekening aan die cliënt niet zelf gezet had.