Artikelen

Artikel 1.

 

De familie van Henk en Ingrid.

BLUT is niet politiek. Maar we signaleren wel zaken die te maken hebben met dingen waarvoor we ons inspannen: de gelijkberechtiging van iedereen, ook van bijstandstrekkers. hoeveel bijstandstrekkers kom je dagelijks niet tegen en met hoeveel spreek je dan en hoe is hun woordkeuze en waaruit bestaat hun begrippenkader? Neem nu een gesprekje over armoede, over luiheid over werkeloosheid. Zeg maar eerlijk over die eerste twee spreken we eigenlijk nooit, al is het in het bestuur, tussen Jan P. John de J. en Henk W. een vaak voorkomend onderwerp. Waar heb je het met anderen, vaak wildvreemden het meest over? “Over de toestroom van vreemdelingen, over islamisering over die lui die onze banen inpikken?” Zoiets en je vraagt je af of diegene zonder werk zit. “Nou dat niet, ” is vaak het antwoord, maar laag loon weet je wel en hoge kosten”. Zo iemand moet je niet in de rede vallen, de kans is groot dat hij verder gaat met: “Ik ken gevallen…..” Het kan niet schelen welke gevallen hij dan wel kent, dat zijn altijd zaken die hij of zij bij geruchte heeft gehoord en waarvan de bron niet meer te vinden is. Het zijn bovendien gevallen en vaak geen regel, die voor 100% opgaat. Zijn/haar geval is dat hij/zij ontevreden is. …  “Want zij krijgen opvang of een huis en geld op de koop toe!” Dat dat heel weinig is wat die mensen krijgen en dat er nauwelijks van te leven valt is de spreker blijkbaar niet opgevallen.  Zie je wel, het gaat nooit over honderd procent zekerheid, maar over voorbeelden die vaak ook nog maar haf waar zijn. Allemaal argumenten uit de gereedschapsbak van Wilders, met voornamelijk kapot gereedschap, afgezaagde stukken buis, lekke kranen, niet werkende mechanieken en wat geplette bier- booster- en colablikjes. (“BBC”) Met werkelijk steekhoudende gegevens komen deze familieleden en buren van Henk en Ingrid zelden.

Trouwens ik ken die Henken en Ingrids bij bosjes. Ik heb ze als collega’s gehad in de bouw, bij de gemeente en zelfs op school. Het zijn van die mensen die altijd nét op tijd kwamen, die een kwartier langer schaftten, die driemaal per dag op de DIXIT zaten en die een half uur voor het einde hun gereedschap alvast begonnen te poetsen. Het waren op het oog afschuwelijk joviale mensen, die de baas een rad voor de ogen draaiden en hem oplichtten. Die geen lid van de vakbond waren maar wel profiteerden van de loonsverhogingen die de bonden dankzij hun leden wisten binnen te halen. Die dat geld zonder gewetensbezwaren aannamen, zonder zelf aan een bond iets te betalen. Je kent ze wel, die luid sprekende zwetsers, met de voor hun leeftijd net iets te dikke buiken. Die altijd hebben geprofiteerd van het werk en de solidariteit van anderen en die het nu met een beetje minder moeten doen. Ik ken daar honderden gevallen van (is dit demagogie? kijk maar op twitter!) En die de schuld van hun inhaligheid aan een ander wijten, anderen die ze niet eens kennen. En die, omdat ze toen ze nog werkten, van alles en van alles te veel hebben aangeschaft, zodat ze met hoge lasten zitten en er waarschijnlijk ook nog voor geleend hebben en die daarom ontevreden zijn, omdat ze hun eigen stommiteiten niet kennen. De Familie van Henk en Ingrid is groot, maar hun karakter en hun argumenten deugen niet. Net zo min als het karakter als degene die hun als modelgezin heeft uitgevonden en hun op het toneel heeft gebracht. Dat toneel is niet politiek het is het toneel van opportunisten.

Artikel 2  Disciplinering

Artikel 3 Fake nieuws  (april 2017)

artikel 4 Houd de dief- woonlasten

DISCIPLINERING

BLUT is voor gelijkwaardigheid van iedereen, van elke burger, of hij nu bij het Leger des Heils onder dak is, of aan de P.J Troelstra weg woont. Dat is waar we voor zijn. Onze strijd is er dan ook op gericht om iedereen zijn aandeel van de maatschappij te laten krijgen. Dat doel ligt ver weg en eigenlijk komt het steeds verder achter de horizon van de gewone mensen te liggen. Zeker voor de mensen die van een uitkering moeten leven. Dat is sinds de invoering van de kostendelers norm er voor de zoveelste maal slechter op gewo0rden. Tegelijkertijd. vertellen de media ons, en het regerings bureau voor statistiek is hun bron, dat de uitkeringstrekkers steeds minder rond kunnen komen. Dus denk na als je in het stemhokje staat, welke partijen vóór deze regeling hebben gestemd, die moet je niet weer stemmen. Zij hebben deze aanslag op je leefomstandigheden veroorzaakt. Een bitter idee, deat de regering aanslagen pleegt op zijn eigen burgers.

Als uitkerings gerechtigde moet je zo nu en dan ook langs bij de Gemeente, en soms bij Wijkteams langs voor een gesprek. Pas op wat je daar zegt! Want de bedoeling is om je in de zin van de wet verder in het nauw te brengen. In gemeentelijke taal: we zijn tegen de disciplinering door de overheid op de bijstandstrekkers. Ze hebben zelfs cursussen gevolgd om je verder in het gareel te krijgen. Om je dingen te laten zeggen en beloven waar je niet achter staat. Onlangs toen we inzage kregen in een door een van onze klanten opgevraagd dossier bleek daar te staan dat de cliënt het met het voorstel door de gemeente eens was. Dat was een halve waarheid. Le zucht soms wel eens van ellende over alles wat je moet verantwoorden en dan leest de ambtenaar je gezicht verkeerd, met als gevolg dat de ambtenaar maar opschrijft dat je het er mee eens bent.  Wat daaronder stond was absoluut onwaar: dat de manier om tot een oplossing te komen met de kliënt was doorgesproken  en dat die  er aan mee zou werken.  Onder een ander verslag van een gesprek vonden we een niet gelijkende handtekening. Deze nieuwe wet die over de uitkeringsgerechtigden is uitgegooid, geeft blijkbaar de mogelijkheid van misbruik.

FAKE NIEUWS

Sinds de Amerikaanse verkiezingen kent iedereen het woord: Fake Nieuws en Alternatieve Feiten. Het is lang niet iedereen meer duidelijk wat waar is, zeker als het gaat om nieuws, dat via internet tot ons komt. De Franse krant LIBERATION van 14 april heeft een pagina met Tips Hoe Je Fake Nieuws Kunt Herkennen. We laten het volgen, vertaald en aan de Nederlandse toestand aangepast.

1. LET OP DE TITELS

Vals nieuws kenmerkt zich vaak door chocolade grote letters, met uitroeptekens. Als dat wat aan de titels suggereren onwaarschijnlijk lijkt, dan is dat vrij zeker zo.

2. ONDERZOEK DE URL NAUWKEURIG

Een URL met een vals doel kan lijken op een bekende URL, dan kan dit een teken zijn dat het valse informatie betreft. Vergelijk deze met andere bekende URLS

3. ZOEK VERDER NAAR DE BRON.

Vergelijk de tekst met een onverdachte bron, die bekend staat om zijn betrouwbaarheid. Als het (faux) nieuws bij meerdere bronnen of media onbekend is, zoek door en probeer er elders meer over te weten te komen.

4. LET GOED OP MISSERS EN ONGEWONE SPELLING.

Veel sites met fake nieuws bevatten schrijf- en spelfouten, en een onsamenhangende presentatie. Wees voorzichtig als u zulke tekenen opmerkt.

5. HOUDT DE FOTO’S GOED IN DE GATEN.

Valse aktualiteit bevat vaak geretoucheerde foto’s of films. Het gebeurt ook vaak dat de foto wel authentiek is, maar uit een ander, ouder bericht komt. Vaak staat zo’n beeld elders op internet in de originele context.

6. CONTROLEER DE DATA (en datums)

Fake nieuws bevat vaak slecht samenhangende volgorde van feiten of ook data van gebeurtenissen waaraan gesleuteld is. ( = alternatieve feiten)

7. VERIFIEER HET AANGEDRAGEN BEWIJS.

Controleer de bronnen van de auteur (afzender) of ze nauwkeurig zijn. Het gebrek aan bronnen of het verwijzen naar anonieme experts, kan duiden op vals nieuws.

8. LEES OOK ANDERE ARTIKELEN OVER DEZE ZAAK.

Als u dat al niet hiervoor gedaan hebt, als andere bronnen hier niet mee overeenkomen, kan het om onjuiste berichtgeving gaan.

9. IS HET EEN PARAFRASE OF EEN GRAP OP HET NIEUWS?

Het is vaak moeilijk om vals nieuws te onderscheiden van een of andere vorm van grappigheid, of van satire. Ga na of deze site bekend is om zijn parodieën en of de details en de toon van het artikel alleen maar satirisch bedoeld zijn.

10. BEPAALDE ACTUALITEITEN ZIJN ONGETWIJFELD VALS.

Wees voor u zelf kritisch als u die berichten leest en deel ze niet met anderen voor u de geloofwaardigheid voor u zelf als feitelijk juist hebt getoetst.

Opmerking van de bewerker.

Als u dit allemaal doet bent u natuurlijk wel een paar uur bezig, maar het kan heel wat onnut gebruikte tijd en doodlopende discussies van duizenden anderen voorkomen. Bespaar uw volgers ook tijd.

Jan Post.

 HOUD DE DIEF !
De Volkskrant verwijst zijn lezers naar een pagina die heet: waarstaatjegemeente.nl
Je kunt er in zien hoe goed je gemeente is.
De krant kopt: kijk eens hoeveel scheefwoners er zijn, maar de statistiek houdt het bij de nuchtere cijfers
voor 72 procent van de huurders past de huur bij het inkomen.
voor 14 % is die huur te laag , die verdienen te veel dat is 1 op de zeven gezinnen.
15% betaalt een te hoge huur voor hun kleine inkomentje. Als er dus ergens sprake is van scheefwonen dan is dat bij de mensen met een te laag inkomen. Blijkbaar kan de gemeente Leeuwarden het niet voor elkaar krijgen om mensen met een laag inkomen passend te huisvesten. Een laag inkomen is bijvoorbeeld het minimum bijstandsbedrag. dat is op dit moment € 1524, 60,
Er wordt gerekend dat je 1/3 aan huur mag uitgeven. Maar dat geldt waarschijnlijk voor het gemiddelde, die in inkomen hebben van € 21.000. per jaar of € 1866.- per maand.
Het is normaal dat iemand die normaal verdient een normale huur van 30% betaalt dus € 600.- per maand.
Dat wil wel zeggen dat een bijstandsgerechtigde die € 600 aan huur betaalt flink te veel moet ophoesten, wat ten koste gaat van andere uitgaven, die even noodzakelijk zijn.
Dus als €450 voor de bijstands gerechtigden al 30 % is dan is € 600 al 14 % meer. en nu zul je zien nu gaat de regel van de minste weerstand in werking. Zij die maatschappelijk weinig in te brengen worden te dure huizen aangeboden, zodat je kunt stellen dat een onevenredig groot bijstandstrekkers boven hun financiële macht aan huur moet betalen.Dat brengt ons bij het artikel in Trouw, ook van maandag 17 oktober. Daar wordt iemand geïnterviewd in de gemeente Utrecht die maandelijks ook grote tekorten heeft.
Het artikel, niet die vrouw, stelt dat het Rijk de basisuitkering niet op orde heeft. Een gezin met oudere kinderen komt maandelijks € 307. tekort. Dat wordt door het Nibud bevestigd. Het probleem is dat de gemeente niet aan inkomenspolitiek mag doen, geen groepsregelingen meer, geen extraatje, voor armen, geen witgoedregelingen, hoe graag de gemeente ook zou willen. Ook stijgt het aantal bijstandsmensen langzaam, maar onbedwingbaar. Een tweede spreker in dit artikel zegt: ik had liever een huur van € 200.- zodat ik al die toeslagen niet nodig had. Je zit de hele dag posten en uitgaven te verschuiven, als dit niet kan, dan kan dat wel en als de kinderbijslag binnenkomt, dan moeten daar weer ontstane gaten mee worden opgevuld.  Maar tweehonderd EURO is in oude Hollandse guldens nog altijd f 442.- en reken, dat er sinds de invoering van de Euro er nog 10% inflatie over heen komt, dan zit je op ongeveer 480 harde oude guldens. Een bedrag waarvoor je in die dagen een villa kon huren. Nu huur je er een eenvoudig flatje voor. Er moet een stel gauwdieven en parasieten zijn, die het verschil uit de markt vist en er zelf mee aan de haal gaat. Ik zou willen roepen: Houdt de dief!J.Post Leeuwarden.