De Wereld Graait door

DE WERELD GRAAIT DOOR.

Analyse van wat kapitaal tegenwoordig nog voorstelt. Van mijn boekhoudlessen aan de ULO weet ik wat “kapitaal” is. Dat is het verschil tussen activa en passiva. Dus wat je heb aan zaken, en dingen verminderd met de schulden. Het betekent dat kapitaal een fictief bedrag is, het bestaat namelijk niet. Het kapitaal is het inzicht, het fictieve onderpand waarmee handel en transakties worden ondernomen.  (Wordt vervolgd)