KULTURELE HOOFDSTAD

WAAR GAAT WILLE MALLE XANDER  het kulturele jaar openen?

Daarvoor hebben we een blad in huis, dat in de meest primitieve drukkerskleuren is gedrukt. Ook nog met onintelligente tekeningen, die min of meer als een getekende collage in elkaar zijn gezet. Met vooral veel wit, en luciferspotige figuren. Wat een reclame, wat een cultuur. En het vignet, dat is een Frysk Pompeblêd waar twee ogen in getekend zijn, een zwart monstertje met ogen die  je naar alle hoeken volgen en waar jonge kinderen in bed nachtmerries van krijgen. Overal in de stad word je door deze geniepig glurende ogen gevolgd.  Maar in dit programma staat dus niet hoe laat de koning de openings handeling verricht en op welke plaats en of maxi-Ma (grote moeder) er ook bij is.  DUS MAAR op internet gezocht. daar is ook niet te vinden waar de Malle (Xander) en zijn driedubbele A-werpster hun koninklijke taak uit gaan voeren. Organiseren en voorlichten is een achtergebleven gebied, even achtergebleven als Friesland zelf. Want wat hebben we eigenlijk meer aan cultuur te bieden dan een als een biljartlaken geschoren vlakte en zwartwitte koeien, die krampachtig in stallen worden gehouden, door onder water staande boeren. En die de bank de kop steeds verder onder water drukt?

DE CIJFERS.

In het Journaal werd zonet (26 januari) gezegd dat er twee miljoen bezoekers worden verwacht. Even rekenen: het jaar heeft 50 weken, om het makkelijk te houden en de eerste drie zijn al voorbij. 2 miljoen gedeeld door 50 weken betekent dat er gemiddeld per week 40.000 bezoekers moeten worden geteld. Als je dit nu even per week wilt bekijken moet je dit getal door 7 delen. Veertig gedeeld door zeven = vijf komma zeven. Om met de opening te beginnen, en die eerste weken zijn toch al weg, moeten er morgen 5700 bezoekers worden aangevoerd via de hoofd toegangswegen en het spoor.  In feite zijn er maar drie toegangswegen, namelijk via de Afsluitdijk en Harlingen, Vanaf Groningen, via een kronkelweg door Buitenpost, of over Drachten -Fonejacht. En de grootste ader naar Leeuwarden dat is de weg vanaf Zwolle Heerenveen.  Parallel daar aan loopt het spoor. Dus vier toegangen waar je kunt tellen. Hoe is de verhouding? IK DENK dat van elke 10 bezoekers er vier langs de weg uit het zuiden binnen komen, twee via de Afsluitdijk, Een vanaf Groningen Buitenpost en een via Drachten en een via het spoor; met elkaar tien. Als deze verdeelsleutel juist geschat is, dan hoeven we alleen maar bij de uitgang van het station te tellen hoeveel mensen daar langs komen, om te weten hoeveel bezoekers zich naar de hoofdstad spoeden.  TERUG  naar ons uitgangspunt: 5700 is 570 keer tien. Als er dus morgen 570 ritten meer naar Leeuwarden worden geboekt dan op normale zaterdagen dan wordt over het hele jaar het streefgetal van TWEE MILJOEN gehaald. Ik ben in staat om vanaf negen uur ‘s morgens tot ‘s avonds half zeven bij het station te gaan staan tellen. Op zo’n manier heb ik al eens een wethouder uit Leeuwarden weggejaagd, die gelogen had over het aantal leegstaande huizen.  Maar, terzake, feitelijk moeten er morgen drie keer zoveel mensen als vereist naar Leeuwarden reizen, vanwege de twee verloren weken, anders haal je het streefcijfer nooit.

IK BEN BENIEUWD.