35 jaar bezuinigen

BOOSAARDIG NIEUWJAAR, in plaats van gelukkig nieuw jaar.

De regeervarkens hebben het weer voor elkaar! De verhoging van de AOW bedraagt dit jaar welgeteld 4,44 Euro. Dat werd al voorspeld: ongeveer 0,45 procent. Wij noemden dat altijd 4 en een half  promille.  Nu we de cijfers kennen blijkt dat ons ook nog een tiende promille door de neus is geboord. Dat zal de ambtenaar wel krijgen die dit heeft verzonnen als bonus op zijn gewone loon. Naar schatting krijgt die vent een salaris van 50.000 per jaar en een bonus er over heen, dat wordt dan een ton. Maar daarmee zijn we er nog niet: de ziekte kosten verzekering kost mij bij mijn verzekering 9 euro meer. De energiekosten gaan door diverse, door de regering voorgestelde regelingen met minsten 25 euro omhoog. Verder lopen de kosten van de dagelijkse behoeften op, levensmiddelen en en kleding worden duurder. Men schat per maand ook een euro of 25. Dan is er nog de huur, die tussen de 12 en 29 Euro per maand omhoog kan gaan. Berekeningen er over bestaan niet en de prognoses worden liever niet gemaakt tot 1 juli, wanneer we weer de jaarlijkse schrik van ons leven krijgen. Waarom? om de mensen niet van te voren ongerust te maken. Hou het volk stil, anders krijgen we toestanden als in Tunis. Wij van BLUT vinden de ontwikkelingen in Tunis een grote stap vooruit. Kijk maar hoe de regeerders stamelen en struikelen hoe ze de bezuinigen moeten verdedigen.

Om terug te komen op de gang van zaken in  ons eigen landje. Er wordt op dit moment niet meer zo fel bezuinigd als tussen 1990 en 2010 is gesneden in lonen en uitkeringen, maar twee miljoen Nederlanders moeten nu rondkomen van de minimum uitkering. Dat is te weinig om te leven. Nu de kosten maandelijks met meer dan 40 tot 50 euro stijgen raakt dat het naakte lijf. Ik krijg bijna zin om dit deze pagina om te dopen tot De Hemdelozen, naar een blaadje dat voorkomt in de roman Stiefmoeder Aarde van Theun de Vries. Waar kunnen wij die 50 euro per maand vandaan scheuren. Ik heb begrepen dat een krantenwijkje dat niet eens opbrengt. Zo wordt er niet op de uitgaven van de regering bezuinigd, maar op het budget (beurs) van de burger. Dat is slecht voor de economie. Door al dit soort bezuinigen heeft de partij die zo erg voor Vrijheid is en wat minder voor Democratie zijn eigen kiezersgroep domweg uitgemoord. Geen middenstander kan het meer vol houden. De ene zaak na de andere gaat dicht en toch menen deze suffe winkeliers dat de vrijheid hun redding zal zijn het is hun economische dood. Alle bezuinigen hebben voor het hele land gevolgen gehad, als niemand meer geld vrij te besteden heeft, dan krimp de binnenlandse economie. Dan gaan zelfs grote zaken als V&D failliet. Wat er sinds 1981 (zie hierna) niet aan geld uit de circulatie is gehaald, heeft lege rijen winkels tot gevolg gehad. En dat zal dit jaar weer gebeuren. Ieder promille korting op een loon of uitkering zal miljoenvoudig in de economie ricocheren ( door een lege hal echoën) met als gevolg lege winkels, lege steden, onaantrekkelijk om uit te gaan. Het wordt tijd dat stemmers op die partijen die zoveel vrijheid en democratie (soms 66 x) in hun titel hebben weer bij de les worden gehouden. Ga het bezuinigde geld weer in die richting laten stromen waar het de afgelopen 35 jaren gestolen is. Dat durf ik te zeggen: bezuinigen is diefstal van de armen. Het betekent daarentegen extra poen voor de rijken.  Daarom deze les: bezuinigen is een manier om de economie af te breken. En dan zeggen de ministeries het gaat beter met de economie, inderdaad ten koste van de bestaansmogelijkheden aan de basis.

 

 

 

35 JAAR BEZUINIGEN.

De krant zegt het maar weer eens duidelijk: de economie is gegroeid met 14 % en de mensen hebben er 3 procent schade van.  Dat is makkelijk uit te leggen. Volgens “economen” moet de groei gelijke tred houden met de inflatie.  De inflatie is sinds we met de euro betalen 14% dus moet dat verhaald worden op ons, op u, op de klandizie op iedereen in Nederland die werkt of heeft gewerkt. We bedoelen AOW-ers en werkelozen. De groei van de economie is netto dus nul. Daar hebben ondernemers en dat soort tuig niets mee op. Ze willen winst zien om naar het buitenland te sluizen om mee op vakantie te gaan, of om gewoon in het Casino te verspelen. Eergister brandde die in Groningen nog af, dan weet u ook wanneer dit geschreven is.

Het is dus duidelijk dat we niets aan politici hebben die ons een groeiende economie beloven, dat is altijd in het nadeel van ons. Want de 3 procent , volgens het cijfer in de krant is dat wat we minder uit kunnen geven. Het ondernemerdom (slim kun je ze niet noemen) weet dat uit onze uitgaven binnen te harken. Eenvoudig gezegd: om het bedrijfsleven zijn winst te bezorgen moeten we ieder jaar van het zelfde bedrag weer een stukje inleveren.

HOE KOMT DAT EIGENLIJK?

De eerste bezuinigingsronde is bekend geworden onder de naam BESTEK 81. Het land moest zuiniger aan vond het ministerie van Acht. De staat die ze bestuurden moest minder uitgeven. Dus diverse posten werden verkleind. Alles stond er goed voor, dus een keertje wat minder in niet erg, maar je moet het niet ieder jaar doen, dan wordt de achteruitgang zichtbaar. Vergelijk het maar met een eigen huis: een jaar niet schilderen, dat kan best maar na 5 of tien jaar is het Huis van Staat een verveloos geval geworden. Maar het bleef niet bij deze ene ronde van bezuinigen. Er volgden er meer. De volgende bezuinigingsrondes gingen vooral over de ruggen van de gewone Nederlanders. Het ministerie, dus Het Rijk vond in 1985 dat er wel erg veel geld naar arbeidsongeschikten ging. De uitkeringen daar waren op basis van het vroeger verdiende loon, 80 of 70 procent daarvan. Dat kon ook wel minder. Er werd niet aan gedacht dat dit op de een of andere manier de fundamenten van een goed geordende maatschappij zou aantasten. Het werd als volgt goedgepraat: het betreft maar een klein percentage, de mensen zouden opnieuw geschat en gekeurd worden om hun percentage voor de arbeidsmarkt opnieuw vast te stellen. Het werd voor de WAO-ers een ramp. De meesten kwamen onder een percentage uit, waardoor ze weer aan het werk moesten in een slechtbetalend baantje, dat er in veel gevallen ook nog niet eens was. En wat gebeurde er met het uitgespaarde geld. Dat is n ooit vwerantwoord, want de Staatsschuld bleef even hoog. Het werd ergens anders weer uitgegeven, naar valt aan te nemen slecht besteed, of gewoon over de balk gegooid. Want in 2014 was de staatsschuld nog steeds niet kleiner geworden.

HET HAD NOG EEN GEVOLG.

Hierboven zijn de WAO-ers als voorbeeld genoemd maar tot het jaar 2000 naderde. toen werd er over de gehele uitkeringssituatie een nieuwe plan gelanceerd, Dat was de Wet XXX later Wet Werk en bijstand genoemd. (WWb) Zoveel mogelijk regelingen werden in elkaar geschoven, en allemaal naar bijstandsniveau gebracht. De voorwaarden werden strengen, men mooest de eerste mand van zijn werkeloosheid zelf overbruggen, zeg maar uit je spaargeld dat je niet meer had rond zien te komen. De Invaliditeits uitkeringen ondergingen hetzelfde lot als de WAO-ers, dus was ten 2005 heel uitkeringsgerechtigd Nederland op een minimum niveau gebracht. Een ding hadden de sociale gauwdieven niet gezien: dat er nu in Nederland nu ook  door de inwoners jaarlijks miljoenen en over al deze 35 jaren miljarden zijn bezuinigd. Dat zijn grote bedragen die niet meer konden worden uitgegeven. En wie waren dar de dupe van? Dat was de middenstand: de ene na de andere winkel kwam leeg te staan. In grote steden staan zelfs in de gepantenteerde winkelstraten (zo van het spel Monopoly) te plukken om het nadere pand winkels leeg. Wat denkt U waarom VenD niet meer bestaat? Het is het gevolg van de doorgaande bezuinigingen. Als de liberale visie van VVD en D66, die in de meeste kabinetten de toon aangaven nu eens hadden nagedacht, dan hadden ze begrepen dat ze hun eigen klassieke achterban domweg hebben UITGEMOORD. Een opmerkelijk punt van het laatste kabinet is wel dat door Ministert Dijsselbloem de Staatsschuld toch wat gezakt is. Vergeet niet dat deze van de PvdA is. De straf, het verlies, die deze partij bij de verkiezingen opliep ligt aan iets anders dan aan de kundigheid die altijd wel in die partij bestond.

WIE BIEDT EEN UITWEG?

Niet Wilders, niet Baudet en Denk bieden een uitweg. En de partijen die deze situatie veroorzaakt hebben  weten ook geen raad. Zo over het geheel zou ik (van Blut) maar een ding kunnen zeggen: de door de wet mogelijk gemaakte dieverijen moeten ongedaan worden gemaakt. Hoe is voor een volgende keer. Maar kijk over een paar maanden ook eens op de neitiid.nl hoe het de leraren verging, die werkte bij het vroeger middelbaar onderwijs. Dat werd in het vervolg hoger onderwijs genoemd, maar met minder middelen, minder uren en minder kennis was het eindresultaat. Wat betreft de uitweg, lijkt het er op dat dit niet van de politiek kan komen. die moet van de benadeelden komen. Sinds de bruteringsoperatie midden 90-er jaren tot stand kwam en de corporaties  eigen baas werden (hmm..) is het aandeel van de huur verdrievoudigd. Voor de lagere groepen blijft er maar 1/3 deel van het binnengekomen loon over om van te leven. Historisch gezien gaan zekere protesten en oproeren vooraf aan de grote omwentelingen. In Nederland ging in 1747 een pachtersoproer vooraf aan de Franse Revolutie. Het bewind beloofde dat er een belasting hervorming zou komen. Dat leverde niets op en ze zaak sudderde door. Voor de tegenwoordige tijd kun je zoals de SP je richten op de totaal asociale ziektenkostenverzekering. (Die raakt aan het leven.)  De corporaties zouden ook tot doel kunnen worden gemaakt. De huur stoot je het brood uit de mond. De UITWEG ligt aan de basis: organiseer, publiceer, attaqueer de uitzuigers. Zong Jetje al niet: het merg wordt de arme uitgezogen?